2 - Sommerhusområde, Blokhus Nord 2

Redegørelse

Tillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes nye lokalplaner for et eksisterende sommerhusområde nord for Blokhus. Lokalplanerne udarbejdes, da det er ønsket at forny plangrundlaget, og dermed give nye tidssvarende muligheder i området.
Store dele af sommerhusområdet umiddelbart nord for Blokhus er omfattet af en gammel byplanvedtægt fra 1953, og planen er forældet i forhold til nybyggeri og i forhold til ønsker om nye muligheder i sommerhusområderne. Desuden er den tidligere planlægning lavet for at omdanne et tomt landskab til sommerhusområde, men i fremtiden er der behov for at planlægningen kan regulere et fuldt udbygget sommerhusområde.

PDF

Sommerhusområde, Blokhus Nord 2