KOMMUNENS ROLLE

Jammerbugt Kommune har et særligt ansvar som både indkøber, anlægsmyndighed og en stor arbejdsplads. Vi er desuden koordinerende led og talerør på vegne af mange virksomheder og institutioner. Vi tager et socialt ansvar, er rummelige og ønsker at fremme samarbejdet både regionalt og lokalt for at få mere i gang flere steder. Vi vil samskabe og tænke fælles brug af ressourcer i flere sammenhænge.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Arbejde strategisk, åbent og på tværs om
  udbud af anlægs- og rådgivningsopgaver,
  så vi udnytter ressourcer og ekspertise
  bedst muligt.

 • Drive en udbudsportal, hvor vi åbent og
  let tilgængeligt informerer om udbud på
  hele det kommunale område.

 • Prøve grænser med nye leverandørfor-
  mer og udbudskonstruktioner, eksempel-
  vis med omvendt udbud og udbud med
  forhandling.

 • Formulere en tydelig strategi for indkøb,
  så vi, hvor det giver mening, også kan
  handle lokalt og økologisk.

 • Genanvende på alle kommunale insti-
  tutioner, skoler og arbejdspladser og
  italesætte, hvordan vi i højere grad selv
  kan være ressourcebevidste og ansvars-
  bevidste.