I forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplan17 er der gennem forløbet med drøftelser i kommunalbestyrelse, chefgruppe og ved borgermøder tager udgangspunkt i en lang række opgørelser, tal og statistikker, der løbende er udbygget og revideret i takt med at nye emner er bragt på bane.

Materialer er samlet og fremstillet i vedlagte datablade, der er bygget op på samme måde som den overordnede politiske del.

Datablade2017.pdf (4.4 MB)