FLERE ARBEJDSPLADSER

Vi vil være med til at skabe flere arbejdspladser inden for de erhverv, hvor vi er stærke. Vi har et mål om en vækst i arbejdspladser på 5% over de næste fire år.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Støtte det lokale erhvervsliv gennem dia-
  log med virksomhederne om deres behov
  og potentialer.

 • Støtte landbruget og fiskeriet i at
  opretholde arbejdspladser og bidrage til
  omsætning i tilknyttede erhverv.

 • Skabe gode rammer for produktion i
  erhvervsområderne i Pandrup, Fjerritslev
  og Aabybro - samt for landbrugstilknyt-
  tede erhverv i Bejstrup.

 • Arbejde med at udvikle de eksisterende
  erhvervsområder, således at de også
  kan være attraktive for morgendagens
  virksomheder.

 • Ruste lokale produktionsvirksomheder i
  relation til de muligheder og udfordringer,
  som ny teknologi og datatilgængelighed
  mv. giver.

 • Understøtte virksomhedsnetværk; samar-
  bejder inden for bygge- og anlæg, produk-
  tion, lokale fødevarer og iværksætteri mv.

 • Være aktiv, når nye statslige og private
  arbejdspladser skal placeres i Nordjylland.

 • Tænke stort og langsigtet ved at ansøge
  store nationale og internationale puljer om
  demonstrationsprojekter med forskning.