loading image
Henter kort...
static-map

Arentsminde

Arentsminde-området udgør den østligste del af Langeslund sogn. Området er nabo til områderne Halvrimmen mod vest, Øland mod syd, Birkelse-Ryaa mod øst og Tranum mod nord. De nærmeste byer er Halvrimmen og Birkelse, som er forbundet med hovedvej A11.

Arentsminde er et godt eksempel på en vejby, som er blomstret op ved en kirke og station i løbet af de seneste 100 år. Området ligger inden for pendlingsoplandet, og den har mulighed for en positiv udvikling ved genopretning af Ulvedybet og etablering af en omfartsvej, så den gennemkørende trafik gennem byen kan ophøre.

Arentsminde by er præget af de flotte kig mod Limfjordslandet mellem boligerne.

I planlægningen vil det være vigtigt at opretholde åbne ubebyggede parceller på den sydlige del Arentsminde, så der fortsat er flotte kig til Ulvedybet fra hovedgaden.

Der er langsigtede planer om en omfartsvej syd for Arentsminde og Halvrimmen med den overordnede vejplanlægning via Vejdirektoratet. Der er desuden fokus på fortsat udvikling af Arentsminde Kulturcenter.

Arentsminde-området en befolkningstæthed på 47 indbyggere pr. km². Folketallet i Langeslund sogn har haft en tydelig faldende tendens i årene fra 1980, hvor det var på omkring 1660, til nu ca. 1.450 indbyggere. Til- og fraflytningen i Arentsminde by er årligt på 10-15% af befolkningen. Der er 48% kvinder og 52% mænd.

Arentsminde-området er på 13 km², og der er 565 beboere og 269 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,1.

Arentsminde by har 389 beboere. Der er i de seneste 12 år opført tre boliger i området. Der er ca. 1,5 ha udlagt til nye boliger.

Området hører under Brovst skoledistrikt med skole og offentlige dagtilbud i Brovst. Der er private pasningstilbud med legestue på den tidligere Langeslund Skole. I Arentsminde er der et godt foreningsliv for alle aldersgrupper og vilje til at samarbejde med andre lokalsamfund. Der er en idrætsplads midt i Arentsminde samt foreningsaktiviteter på den tidligere Langeslund Skole. Der er legeplads, en pentanquebane og et aktivt kirkeliv via ”Huset”.

Landevej A11 går gennem Arentsminde by, og der arbejdes på at få etableret en omfartsvej syd for Arentsminde og Halvrimmen. Banestien fra den gamle Fjerritslev-bane har et forløb gennem byen.

Arentsminde har et erhvervsliv præget af landbrug og enkelte mindre virksomheder. Der er ca. 60 arbejdspladser i området incl. virksomhedernes ejere. Beliggenhed inden for pendlingsoplandet til Aalborg kan give muligheder for øget anvendelse af ledige landbrugsbygninger til andre formål. Der er ingen hoteller eller ferieboliger registreret i området. 

Ulveskoven beliggende ved afgrænsningen mod Birkelse-Ryaa har været et yndet udflugtsmål, og da Fjerritslevbanen blev benyttet var der et lille trinbræt ved Ulveskoven. Ulvedybet beliggende syd for Arentsminde er beskrevet under lokalområde Øland.

Ulvedybet er en af Nordjyllands bedste fuglelokaliteter hvad angår vadefugle og rovfugle, der raster og fouragerer i den lavvandede vejle med holme, rørskove og fugtige enge.

Langeslund Kirke, den tidligere skole og det tidligere mejeri er markante bygninger, udgør et bebygget miljø, der vidner om andelstiden.

Ulveskoven
Ulvedybet

Arentsminde Kulturcenter - multihus på tidl. Langeslund skole, hvor mange foreninger har mødested og Lokal historisk samling har lokaler. 
Idrætspladsen
Legeplads på Hanbovej
Arentsminde Cafeteria
”Huset”

Arentsminde Kulturcenter