REKREATION - REFLEKTION OG AFSLAPNING

Landskabet og naturen, det grønne, kan med fordel benyttes som arena for rekreation og afslapning, både i en hektisk hverdag og efter sygdom og indlæggelse. Pleje- og sundhedspersonale skal i øget omfang samarbejde med naturformidlere og friluftsorganisationer.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Tænke afslapning i naturen ind i børn og
  unges læring og trivsel.

 • Tænke rekreation i det grønne ind i forløb
  for borgere efter sygdom og sygehusind-
  læggelser.

 • Synliggøre og vejlede om de gode grønne
  rammer for genoptræning og "motion på
  recept" i vores kommune.

 • Facilitere og skabe muligheder for flere
  guidede ture i naturen, hvor "det grønne"
  masseres ind i indsatser og borgerens
  hverdag.

 • Planlægge for flere ”Udflugtssteder”, hvor
  der værnes om stilhed og ro (fravær af
  støj) til gavn for vores mentale sundhed.