loading image
Henter kort...
static-map

Halvrimmen

Halvrimmen-området er en del af Brovst sogn og Langeslund sogn. Området grænser op til områderne Arentsminde, Øland, Brovst og Tranum.

Området kan få større betydning som boligområde, såfremt en omfartsvej etableres, så den gennemgående trafik ledes uden om byen. Der er stor idrætshal og pasningstilbud, kort afstand til bredt udvalg af butikker og skole i Brovst by samt et nærrekreativ grønt område langs den tidligere banesti. Disse muligheder gør byen attraktiv, da byen ligger inden for pendlingsområdet.

Byens nærrekreative område, Jægerum Søpark er attraktivt udflugtsmål og et godt eksempel på efterbehandling af et råstofområde. Der skal i området arbejdes på at udbygge stier, opholdssteder som madpakkehuse og skabe sammenhæng mellem Jægerum Søpark, Halvrimmen og Brovst by.

Halvrimmen-området har en befolkningstæthed på 55 indbyggere pr. km². Befolkningstallet i Brovst sogn er siden 1980’erne steget, mens befolkningstallet i Langelund son er faldet. Til- og fraflytningen er årligt på 14-19% af befolkningen. Der er 46% kvinder og 54% mænd.

Halvrimmen-området er på 19 km², og der er 950 beboere i 460 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,1.

Halvrimmen by har 632 beboere. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 5 nye boliger. De hidtidige udlæg til boligbyggeri rummer mulighed for opførelse af 25 nye boliger.

Der er flere forskellige tilbud af privat service i området, idet der især er en høj andel af daginstitutioner og idrætsareal. Halvrimmen hører i dag sammen med Brovst Skole. ØAH hallen danner ramme om et rigt forenings- og kulturliv med aktiviter også for Arentsminde og Øland. Lokalhistorisk samling har en omfattende dokumentation af områdets udvikling.

Ved etablering af en omfartsvej omkring Arentsminde og Halvrimmen vil den gennemgående trafik forsvinde og landevejens barriereeffekt og støjpåvirkning af boliger vil blive væsentligt reduceret. Banestien har et forløb gennem området.

Halvrimmen har et alsidigt erhvervsliv, med forskellige typer virksomheder og butikker. Desuden rummer Halvrimmen enkelte overnatningsfaciliteter, primært i tilknytning til ØAI-Hallen. Der er ca. 175 arbejdspladser i området. Ved Jægerum er en råstofindvinding, hvor der tidligere var et stoppested på Fjerritslev-banen.

Halvrimmen by er opstået efter etablering af en station til Fjerritslev banen, hvorefter det er gået stærkt med at etablere offentlig og privat service.

Halvrimmen by opstod ved Fjerritslev-banens anlæggelse i 1897. Der før var kun landsbyerne Nr. Økse og Sdr. Økse i området, og Halvrimmen opstod faktisk midt imellem de to landsbyer. Halvrimmen har haft eget marked, som startede i 1901. Før der måtte landmændene trække dyrene til Skræm eller Åby Marked. Med den øgede lastbil transport blev markederne efterhånden overflødige og Halvrimmen Marked lukkede i 1954 med at have kreaturer, men markedet fortsatte godt nok med gøgl, boder, spil og lign. Kernen i byen var og er Aalborgvej. Her lå den gl. skole opført i 1908 og nedlagt i 1954, hvor der nu er Toyota forhandler. Og ellers var der en del handlende og håndværkere i byen, som tømrere, gartnere (blomsterforretninger), malere, mekanikere, slagtere, bagere, elekterikere, snedkere, smede, vognmænd, skotøjshandlere, købmænd og en Tatol fra 1920’erne. Der har også været et missionshus. Der var selvfølgelig også landmænd, og en af de større gårde i området er Jægerumgård – i dag kendt for Jægerumgård Fiskepark.

Halvrimmen har også haft kro – i dag er det en købmand, og der er bager i byen samt hal og forsamlingshus, der drives sammen. Der er dagplejere og mulighed for leg på byens legepladser. På samme måde som det var gældende for andre byer, var der et byggeboom i 1970’erne, hvor der enten blev bygget nyt (parcelhuse) eller bygget om. Siden har der ikke været megen nybyggeri i Halvrimmen.

Området nord for Brovst og Halvrimmen, Nørre Økse Sø er udlagt som nyt regionalt vindmølleområde. Jægerum Søpark er etableret som efterbehandling af råstofgrav. Nørre Økse Sø blev i 1786 påbegyndt afvandet af daværende ejer af Bratskov i Brovst. Søen var på 1.200 tdr. land og der blev gravet en kanal ud til Limfjorden for at afvande søen. Det eneste der er tilbage af søen er navnet. Samtidig med at man byggede kanalen fik man et udskibningssted i Brovst til de tørv, der blev gravet op i Nørre Økse Sø umiddelbart efter afvandingen.

Jægerum Søpark

ØAH Hallen
Idrætsplads
Multibane og legeplads
Jægerum Søpark Madpakkehus og legeplads

Halvrimmen brug af skolen
Sti mellem Halvrimmen og Brovst (den gamle jernbane)
Info/turist stander ved Købmanden
MTB Bane ved Jægerum Søpark
Shelters ved Jægerum Søpark