BOLIGER OG BO-MILJØER TIL DEN ENKELTE

Fællesskab og støtte, både socialt, fysisk og psykisk, kan forebygge og afhjælpe ensomhed, både for unge og ældre. Ved at øge udbuddet af mindre boliger med tilknyttet hjælp og service, kan vi sikre, at borgeren kan blive i nærområdet med de relationer og netværk, der bidrager til et godt liv.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Udarbejde en ny boligpolitik, hvor udbuddet
  af almene boliger ses i forhold til
  behovet for boliger til enlige i et samarbejde
  med private investorer og udlejere.

 • Arbejde for at udvide kapaciteten af
  midlertidige pladser, som bl.a. også kan
  anvendes efter endt ophold på sygehuset,
  før borgerne vender tilbage til eget hjem.

 • Skabe rammer for at etablere nye typer
  bomiljøer med fællesskaber, der er rum-
  melige og handicapvenlige - og ses på
  tværs af generationer.

 • Øge mulighederne for at visitere lokalt,
  når netværket er den vigtigste ressource
  for borgerens gode liv.