Referencer

By- og Landskabsstyrelsen, Landsplan: Landsplanredegørelse 2013 - Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark. Miljøministeriet, 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen: Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017. Erhvervsstyrelsen 2015

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning: Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Miljøministeriet, december 2016

Jammerbugt Kommune, Vandforsyningsplan 2010 – 2022

Jammerbugt Kommune, Klimatilpasningsplan, 2014

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning: Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Miljøministeriet, december 2016.

Jammerbugt Kommune, Helhedsplan 13, http://helhedsplan.jammerbugt.dk/

Jammerbugt Kommune, Udkast til Helhedsplan 17, https://helhedsplan17.jammerbugt.dk/forside/