DEN NÆRE SUNDHED OG OMSORG

Kommunen har stor indflydelse på borgernes sundhed og tryghed, og vi vil skabe gode rammer for liv alle steder - i alle byer og lokalsamfund - men på forskellig måde. Du skal have en tryg og sikker opvækst med alsidig læring - samt støtte og omsorg, når livet er svært.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Være til stede lokalt - både fysisk og
  digitalt ved at oprette egne tilbud eller
  hjemtage tilbud, så borgere kan aktiveres
  og få pleje og omsorg samt psykisk støtte
  i sit eget nærområde.

 • Arbejde med god trivsel på kommunale
  arbejdspladser, så borgere oplever åbne
  og engagerede medarbejdere med
  overskud.

 • Have fokus på saglig samskabelse, hel-
  hedstænkning og faglig støtte.

 • Sikre et reelt frit valg mellem forskellige
  typer dagtilbud ved eksempelvis at tilbyde
  vuggestuetilbud i byer, der er med i ”liv i
  by og skole”.

 • Sikre frit skolevalg - mellem forskellige
  typer af skoler og uddannelsesinstitutioner.

 • Få øje på de nære og lokale muligheder
  for at mødes og opbygge nye relationer
  på tværs af alder.

 • Støtte fælleskaber med frivillige, der er de
  kompentente voksne og gode rollemodeller.

 • Samarbejde med regionen om en god
  lægedækning og tryghed, sammenhøng
  og høj faglighed i alle led i sundheds-
  væsenet.

 • Samarbejde om at etablere et rehabiliter-
  ingscenter, hvor rekreation, træning og
  vejledning efter indlæggelse samlet set vil
  sikre en bedre samfundsøkonomi.

 • Deltage i samarbejder om at etablere
  hospice-lignende tilbud.

 • Vurdere behovet for at informere og
  vejlede pårørende i at være nærværende
  for døende.

 • Samarbejde med lokale fødevarepro-
  ducenter om at sætte fokus på god mad,
  økologi og lokalt forarbejdede fødevarer i
  kommunalt støttede tilbud.

 • Samarbejde med frivillige og ildsjæle om
  at yde medmenneskelig støtte og omsorg
  på "jammerbugtsk" i et samarbejde med
  de ressourcer, der er tilstede lokalt.
 • Anvende ny teknologi i den service og
  omsorg, som borgere modtager, når det
  giver mening og letter hverdag og
  opgaveløsning.