Turistattraktioner mv.

2.8 Turistattraktioner mv.

I tilknytning til fritliggende turistattraktioner, tankstationer, stadioner og lign., der ligger udenfor de afgrænsede bymidter, kan der udlægges arealer til butikker.

Maksimalstørrelsen for den enkelte butik er 500 m².

Planloven giver mulighed for, at der i byer udenfor bymønstret samt i tilknytning til tankstationer, stadioner, friliggende turistattraktioner af regional betydning og lign. kan etableres enkeltstående butikker. Der kan etableres butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion. Maskimalstørrelsen for butikker af denne type er 500 m² for dagligvarebutikker og 300 m² for udvalgsvarebutikker.

Den maksimale butiksstørrelse kan ved større fritliggende turistattraktioner overstige de fastsatte grænser. Dette kræver en konkret planlægning. Attraktionen skal fungere som en selvstændig funktion, hvor turistfunktionen, inklusive eventuelle butikker, udgør en enhed. Butikker i forbindelse med turistattraktioner skal alene servicerer stedets kunder, og være sekundære i forhold til stedets primære funktion.