Kollektiv trafik

3.8 Det kollektive trafiknet

Byroller og målsætninger skal lægge til grund for planlægning af det kollektive trafiknet.

Byroller er væsentligt for strukturen i det kollektive trafiksystem. Aalborg, de fire hovedbyer i Jammerbugt Kommune samt Hjørring og Thisted skal således indgå som større knudepunkter i busrutenettet. Forbindelserne mellem byer bør betjenes med kollektiv bustrafik, så regionalruterne skaber forbindelser af regional interesse, mens lokalruterne skaber forbindelse af lokal interesse.