KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

Vi vil tiltrække og rekruttere de bedste medarbejdere, så virksomheder og den kommunale organisation kan løse de opgaver, der er efterspørgsel efter.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Samarbejde med skoler om at etablere
  flere erhvervspraktikker og gøre flere
  interesserede i lokale arbejdspladser.

 • Deltage på karrieremesser sammen med
  det lokale erhvervsliv for at rekruttere
  nyuddannede til jobs i Jammerbugten.

 • Arbejde opsøgende i forhold til at etablere
  studiejobs og ansætte flere højtuddannede
  i lokale virksomheder.

 • Gøre en særlig indsats for at tiltrække
  fagprofessionelle til at løse fremtidens
  velfærd - særligt læger og sundheds-
  personale.

 • Igangsætte flere projekter og samarbejder
  mellem regionale uddannelsesinstitutioner
  og det lokale erhvervsliv i Jammerbugt
  Kommune.

 • Øge arbejdskraftudbuddet via indslusning
  og jobskabelse i socialøkonomiske
  virksomheder.

 • Samarbejde med kommunens mange
  virksomheder om at rekruttere ordinær
  arbejdskraft, så der opnås det rette match
  mellem ledige kvalificerede medarbejdere
  og virksomhedernes behov.

 • Tiltrække endnu flere medarbejdere med
  empatiske kompetencer, så vi hele tiden
  bliver bedre til at samskabe.