Sommerhusområder

2.9 Sommerhusområder

Der kan i sommerhusområder etableres dagligvarebutikker på maskimalt 300 m².

I sommerhusområder gives der mulighed for etablering af mindre dagligvarebutikker.

Maksimaltstørrelsen på dagligvarebutikker i sommerhusområder er 300 m².