DIT GODE LIV

- Sundhed, livskvalitet og trivsel

SOCIALE FÆLLESSKABER OG MENTAL SUNDHED

Relationer og fællesskaber er en væsentlig del af et godt liv. Vi vil udvikle og tydeliggøre kommunens rolle som facilitator og inspirator, og synliggøre denne rolle i endnu flere samarbejder. Vil vil score højt i målinger af den mentale sundhed.

AKTIV SAMMEN MED ANDRE

Byrum, mødesteder, idrætsfaciliteter og naturområder kan alle benyttes som arena for bevægelse og socialt samvær. Vi skal lette adgangen til at være fysisk aktiv i og tæt ved hjemmet.

SMUKKE LANDSKABER

De smukke landskaber er et trækplaster for bosætning og det gode liv. Vi vil bo med smukke omgivelser, ren luft, rent grundvand og ren natur, og det er "Grøn Velfærd". Velfærd er ikke alene social service og normeringer i vores institutioner. Vi vil vedvarende og med lange tidshorisonter arbejde på at gøre vort landskab mere oplevelsesrigt og kendt.

REKREATION - REFLEKTION OG AFSLAPNING

Landskabet og naturen, det grønne, kan med fordel benyttes som arena for rekreation og afslapning, både i en hektisk hverdag og efter sygdom og indlæggelse. Pleje- og sundhedspersonale skal i øget omfang samarbejde med naturformidlere og friluftsorganisationer.

BOLIGER OG BO-MILJØER TIL DEN ENKELTE

Fællesskab og støtte, både socialt, fysisk og psykisk, kan forebygge og afhjælpe ensomhed, både for unge og ældre. Ved at øge udbuddet af mindre boliger med tilknyttet hjælp og service, kan vi sikre, at borgeren kan blive i nærområdet med de relationer og netværk, der bidrager til et godt liv.

MENNESKER I CENTRUM

Det enkelte menneske er i centrum. Vi forstår at tænke forebyggelse og sundhed i alle livsfaser. Fremtidens velfærd bygger på samskabelse og empati. Derfor vil vi gerne finde gode løsninger sammen med den enkelte borger eller gruppe af borgere.

DEN NÆRE SUNDHED OG OMSORG

Kommunen har stor indflydelse på borgernes sundhed og tryghed, og vi vil skabe gode rammer for liv alle steder - i alle byer og lokalsamfund - men på forskellig måde. Du skal have en tryg og sikker opvækst med alsidig læring - samt støtte og omsorg, når livet er svært.