loading image
Henter kort...
static-map

Trekroner

Trekroner-området svarer til Haverslev sogn og består af landsbyerne Bonderup, Kirkedal, Trekroner, Haverslev og Holmsø. I visse sammenhænge betegner Trekroner-området også Bejstrup sogn, men Bejstrup sogn er beskrevet selvstændigt og udgør et særskilt planområde. Trekroner grænser op til Bejstrup, Skerping, Skræm og Torslev planområder samt til Limfjorden mod syd.

Trekroner-området rummer en række små intakte landsbyer, som ligger med deres oprindelige landsbystruktur på randen mellem lavlandet ved Limfjorden og de små bakkeøer, som hæver sig op i retning mod dels Alsbjerg og Fjerritslev "øen".

Byerne bindes med omverdenen både af banestien, Limfjorden og landevejen. Alle typer infrastruktur kan udnyttes i fremtidige udviklingopgaver i området. Områdets mange hedearealer, adgang til Limfjorden mv. kan muligvis udnyttes i en særlig indsats på cykelferier, rideferier eller ferier i småbåde, eksempelvis i sammenhæng med en satsning på bondegårdsferie. I den forbindelse vil adgang til hedeareal, plantage, jagt og havn samt udsigt over limfjorden være væsentligste attraktionsparametre i området.

Trekroner deltager i projektet "Liv i by og skole".

Trekroner-området har en befolkningstæthed på 28 indbyggere pr. km². Befolkningstallet i Haverslev sogn har været konstant på mellem 640-680 indbyggere siden 1985, uden væsentlige udsving. Tilflytningen er i 2016 på 25% og fraflytningen er på 34% af befolkningen i Bonderup by. Der er 47% kvinder og 53% mænd.

Trekroner-området er på 24 km² og har 641 beboere og 306 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,1. Der er opført 5 nye boliger inden for de sidste 12 år.

Bonderup by har 210 beboere.

Haverslev by har 88 beboere.

Trekroner by har 56 beboere.

Den offentlige service i området forsyner også Bejstrup- og Skræm-området. Trekroner skole blev etableret i 1950’erne og der blev samtidig opført lærerboliger, så skolen kunne udgøre en større fælles skole for Bejstrup, Skræm og Haverslev sogne. Trekroner skole har ca. 109 elever på klassetrin 0. - 6. klasse. Der er dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO i området.

Trekroner idrætscenter blev etableret i slutningen af 1990’erne ved foreningslivets egne kræfter, og på samme måde er Haverslev havn blev renoveret og udbygget i slutningen af 1990’erne. Foreningslivet tiltrækker brugere uden for skoledistriktet, bl.a. benytter borgere fra Hjortdal-området idrætsfaciliteterne.

Landevejen mellem Aggersund og Tingskoven udgør en barriere i området, da der er en del tung trafik på strækningen. Mellem Bonderup og Trekronerskole/idrætscenter findes en stiunderkørsel. Banestien har et forløb gennem området og er befæstet som cykelsti. Haverslev Havn har et større antal bådepladser, der giver især den vestlige del af Jammerbugten adgang til Limfjorden.

Trekroner-området har et forholdsvist stort erhvervsliv i forhold til befolkningsunderlaget, og det er især inden for landbrug, håndværk og transportsektoren. Især i den sydlige del af området ses en række store landbrugsbedrifter. Der er ca. 133 arbejdspladser i området.

Området er præget af mange større husdyrbrug, hvoraf nogle er synlige eksempelvis fra Limfjorden.

Krejlere boede langs Limfjorden i f.eks. Haverslev, Bejstrup, Øsløs (Thisted) og Kvols (ved Hjarbæk fjord). De havde et lille landbrug, men i sommerhalvåret sejlede mændene rundt og handlede. Ofte var to mand fælles om en kåg og sejlede sammen. Under høsten var de som regel hjemme, men bagefter kunne de drage ud igen, indtil isen lukkede vandet. Det formodes at krejlernes indtjening på handel har sammenhæng med de store "stuehuse" og gårdmiljøer i landsbyerne Manstrup, Bejstrup og Haverslev. Fotos af Østerå fuld af krejlerkåge fra 1860’erne vidner om dette. I Trekroner har Limfjorden som nabo også været en farlig nabo. I 1895 skete der en stormflodskatastrofe, som bortskyllede Haverslevs udskibningsbro og ødelagde marker. I området har også været episoder med ulykker med jordfaldshuller og ulykker med havnen, som er beskrevet i litturaturen.

Årup Hede syd for Tingskoven har et stort areal med overdrev og sjælne arter. Tidligere har Vårkobjælden været udbredt i dette område. De er en større bestand af krondyr mv. i området.

Gadekær i Haverslev
Eventyrplads i Trekroner
Tingskoven
Aarup Hede

Trekroner Idrætscenter
Bonderup Sognegård
Bonderup Forsamlingshus
Haverslev Forsamlingshus

Haverslev Gadekær
Haverslev Forsamlingshus (tag)
Købmandsbutik i Bonderup
Stier
Eventyrpladsen ved Trekroner Landsbycenter
Trekroner idrætsforening (redskaber, tekniske installationer mv.)