GOD DIGITAL INFRASTRUKTUR

Gode bredbåndsforbindelser og et stærkt mobilt netværk er forudsætningen for, at vi kan kommunikere og deltage i samfundsudviklingen på lige fod med andre.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Samarbejde med selskaber, leverandører
  og udbydere af teleydelser for at sikre
  tryghed og gode digitale forbindelser alle
  steder i kommunen.

 • Deltage i samarbejder om digital infra-
  struktur og mobiltelefoni i samarbejde
  med BRN.

 • Prioritere midler til sammen med andre at
  kunne investere i digital infrastruktur.

 • Kommunikere åbent til borgere, sommer-
  husejere og virksomheder om ordninger til
  at fremme af den digitale infrastruktur.

 • Være opmærksomme på digital infra-
  struktur ved nyanlæg, gravearbejder og
  kloakrenoveringer.