FORSKELLIGE BYER

Byudviklingen sker i de 8 største byer med mange parcelhuse. Disse byer rummer velfungerende parcelhusområder og bykerner med butikker, service, kollektiv trafik og et bredt udbud af lejeboliger. Det er Aabybro, Fjerritslev, Pandrup, Brovst, Kaas, Biersted, Nørhalne og Gjøl. Disse byer skal være børnevenlige, pæne og attraktive, så de kan danne en tryg base for familier. Der skal være gode rammer for at pendle til arbejdspladser og fritidsinteresser.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Udstykke attraktive kommunale bygge-
  grunde i byer med stor efterspørgsel.

 • Planlægge for at kunne fortætte, bygge
  højere og forny byernes centrale dele, i de
  kommende år med et særligt fokus på at
  byomdanne i Aabybro, Pandrup og Blok-
  hus, hvor investeringslysten er stor.

 • Revidere rammer til byvækst som angivet
  i masterplanerne for Aabybro, Pandrup,
  Brovst og Fjerritslev - og udpege per-
  spektivområder til yderligere byvækst i
  Aabybro.

 • Ændre rammebestemmelserne, så der
  kan etableres flere studieboliger/ungeom-
  råder i uddannelsesbyerne Fjerritslev og
  Aabybro.

 • Investere i veje og stier, så beboere i
  byerne kan bevæge sig trygt mellem insti-
  tutioner, skole, fritidsinteresser, busstop-
  pested og butikker.

 • Kvalificere beslutningsgrundlaget for at
  anlægge flere gang- og cykelstier i forhold
  til den bynære natur.

 • Afsøge muligheder for at skabe flere
  levende byrum f.eks. fælleshaver, lege-
  pladser og bynatur.