MERE I GANG I ERHVERV OG TURISME

- Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft

FLERE ARBEJDSPLADSER

Vi vil være med til at skabe flere arbejdspladser inden for de erhverv, hvor vi er stærke. Vi har et mål om en vækst i arbejdspladser på 5% over de næste fire år.

ATTRAKTIV TURISTDESTINATION

Vi vil positionere os som en af Danmarks største og mest attraktive turistdestinationer med en profil som ”outdoor-kommune” med autentiske og forskellige kystmiljøer samt lokale fødevarer. Vi vil være synlige på det danske og de europæiske markeder.

MERE BYGGERI OG ANLÆG

Byggeaktiviteten stimuleres til gavn for beskæftigelse og omsætning i de mange udlejnings- og byggevirksomheder samt for bosætningen. I forbindelse hermed spiller Jammerbugt Kommunes egen bygningsmasse og anlægsaktivitet også en væsentlig rolle.

LEVENDE HANDELS- OG SERVICEBYER

Spændende handelsbyer med liv på torve og i handelsgaderne skal føre til at flere handler lokalt. Øget gensidigt produktkendskab og samarbejde på tværs mellem handelsbyerne skal øge omsætningen.

MICROERHVERV PÅ LANDET

Jammerbugten er kendetegnet ved mange små virksomheder, der skaber job, omsætning og liv i lokalsamfundene. Flere iværksættere og småerhverv drevet fra bopælen kan være med til at skabe mere liv og dynamik, så omsætningen og indtjeningen i hele kommunen øges. Målet er at iværksætterraten fastholdes, og at andelen af iværksættere, der skaber nye varige arbejdspladser, øges.

KOMMUNENS ROLLE

Jammerbugt Kommune har et særligt ansvar som både indkøber, anlægsmyndighed og en stor arbejdsplads. Vi er desuden koordinerende led og talerør på vegne af mange virksomheder og institutioner. Vi tager et socialt ansvar, er rummelige og ønsker at fremme samarbejdet både regionalt og lokalt for at få mere i gang flere steder. Vi vil samskabe og tænke fælles brug af ressourcer i flere sammenhænge.

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

Vi vil tiltrække og rekruttere de bedste medarbejdere, så virksomheder og den kommunale organisation kan løse de opgaver, der er efterspørgsel efter.

KOMPETENCELØFT

Vi vil også opkvalificere og uddanne borgere i vores virksomheder og i den kommunale organisation, så de kan bestride de jobs, der er efterspørgsel efter.