Fritidsformål

Turisme, rekreation og friluftsliv har stor betydning i Jammerbugt Kommune. Væsentlige aktiver er kysten med de brede strande, en smuk og ofte barsk natur, de forskellige kulturmiljøer og en veludbygget infrastruktur.

Feriecentre, hoteller, kroer og pensionater er en vigtig overnatningsform for mange turister, og Jammerbugt Kommune har en stor kapacitet på området. Jammerbugt Kommune har desuden en stor andel af sommerhusområder, mange campingpladser og flere lystbådehavne.

Regionale ferie- og fritidsanlæg

Ferie- og fritidsanlæg af regional betydning er bl.a. sommerhuse, hoteller, moteller, vandrerhjem, campingpladser, feriecentre, feriebyer, fritidshavne og andre større anlæg med overnatningsmulighed. Endvidere omfatter det større aktivitetsanlæg, der har mere end et lokalt kundeopland. Dette er f.eks. golfbaner, motorbaner, forlystelsesparker, dyreparker m.v.

Ved etablering af regionale ferie- og fritidsanlæg lægges der vægt på, at de trafikale konsekvenser indgår i vurderingsgrundlaget, herunder mulighederne for at betjene det pågældende område med kollektiv trafik. Der lægges ligeledes vægt på, at friluftslivet får bedre muligheder. Dette kan bl.a. ske ved, at der sikres en flersidig anvendelse af eksempelvis golfbaner og lignende anlæg, samt at offentlighedens adgang udvides, evt. gennem frivillige aftaler. Endvidere lægges der vægt på, at planlægningen omfatter en realistisk vurdering af behov, forventede besøgstal og belægningsprocenter samt anlægs- og driftsbudgetter.

Mindre ferie- og fritidsanlæg

Mindre ferie- og fritidsmuligheder er defineret som værende af ikke regional betydning, og omfatter anlæg som bl.a. bondegårdsferie, Bed and Breakfast, ferielejligheder i tiloversblevne landbrugsbygninger, moteller, små pensionater og vandrerhjem. Fælles for disse mindre ferie- og fritidsanlæg er, at de indeholder under 10 værelser og makismalt 25-30 sengepladser.

Bondegårdsferie og lignende tilbud som bl.a. Bed and Breakfast udgør en lille del af volumen mht. andelen af overnatninger i Jammerbugt Kommune, men disse mindre anlæg er et godt supplement til de øvrige overnatningsformer i kommunen.

Anlæg, der ikke er af regional betydning, kan fremmes, i det omfang hensynet til landskabs-, kultur-, miljø- og naturinteresserne tillader det.

Sommerhuse

I Jammerbugt Kommune er der opført cirka 8.000 feriehuse. Overnatninger i feriehuse genererer tilsammen den største turistmæssige omsætning i Jammerbugt Kommune. Hertil kommer en omsætning på mindst 700 mio. kr. om året i byggebranchen