MICROERHVERV PÅ LANDET

Jammerbugten er kendetegnet ved mange små virksomheder, der skaber job, omsætning og liv i lokalsamfundene. Flere iværksættere og småerhverv drevet fra bopælen kan være med til at skabe mere liv og dynamik, så omsætningen og indtjeningen i hele kommunen øges. Målet er at iværksætterraten fastholdes, og at andelen af iværksættere, der skaber nye varige arbejdspladser, øges.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Støtte iværksætterhuse, kontorfællesska-
  ber og fjernarbejderhuse i landdistrikterne
  samt tilknyttede netværk.

 • Inspirere til øget gensidigt produktkend-
  skab mellem små og store virksomheder
  - offentlige og private arbejdspladser.

 • Inspirere til udvikling af nye nicher, små-
  produktioner og omlægning til økologi, der
  kan øge udbuddet af lokale egnsprodukter
  og fødevarer.

 • Inspirere til nye dagligvarehandelskon-
  cepter med unikke ”landhandler” og
  gårdbutikker.

 • Facilitere samskabelsesprocesser, hvor
  små og store erhvervsdrivende udnytter
  fælles ressourcer til at kortlægge potentia-
  ler og mobilisere ressourcer.