loading image
Henter kort...
static-map

Hune - Blokhus

Hune-området omfatter byerne Hune og Blokhus samt omgivende landområder, der rummer hovedparten af Hune sogn. Området er også orienteret mod nord i retning mod Løkken og Hjørring, og det har tidligere hørt sammen med Hjørring amt. Området grænser op til Moseby-Rødhus, Pandrup og Saltum.

Området har en vigtig rolle for Jammerbugtens indsats som bosætningsområde og inden for turisme, både mht. overnatningsmuligheder i form af sommerhuse, campingpladser og hoteller - samt med hensyn til turistattraktioner. Der skal arbejdes med at gøre de offentlige rum samt byfunktionerne anvendelige både sommer og vinter, så sæsonen kan udvides for de forretningsdrivende. I Hune skal de basale byfunktioner placeres. Områdets status som minidestination skal føre til endnu større samarbejde mellem beboere, foreninger, erhvervsliv og turistaktører i området.

Hune-området har en befolkningstæthed på 39 indbyggere pr. km². Befolkningstallet er siden 1970’erne steget jævnt fra knap 1.000 borgere til nu ca. 1.500. Der forventes en stigning i befolkningstallet i de kommende 12 år. Tilflytningen er på 13% om året og fraflytningen er årligt på 18% af befolkningen. Der er 50% kvinder og 50% mænd.

Hune-området er på 34 km², der er 1.495 beboere og 1.322 boliger. Husstandsstørrelsen er på 1,1 og området rummer en høj andel af ferieboliger. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 200 boliger.

Hune by har 589 beboere. Der er mulighed for at opføre endnu flere boliger i Hune by.

Blokhus by har 400 beboere, det er især her at der er sket en stigning i folketallet.

Der er især en høj andel af kulturareal, og en forholdsvis lav andel af undervisning- og daginstitutionsareal. Det har sammenhæng med at skolen i området findes i Saltum. I Hune er en privat børnehave.

Området betjenes af cykelsti samt Nordsøstien og kyststien "sti 100" går gennem området.

Blokhus har et erhvervsliv, hvor områdets ferieaktiviteter med hoteller, restaurationer, turistattraktioner og ferielejligheder spiller en rolle i forhold til kommunens samlede erhvervsliv. Der er over 3.000 sommerhuse i området (38% af kommunens sommerhuse), et stort antal hotelsengepladser og feriekoloni. Erhvervsaktiviteterne er tydeligt knyttet sommerhalvåret, og der arbejdes på at udvide sæsonen. Området rummer ca. 720 arbejdspladser.

Blokhus er en udpræget turistby. Den historie, der oftest fortælles om byen, er om skudehandelen. Der blev drevet skudehandel tilbage til i hvert fald 1772, hvor skudehandler Svend Bondrup opførte ”Kancelligården”, og i 1800 begyndte Morten Brix at drive skudehandel fra den nuværende ”Strandingskroen”. J.C. Klitgaard har også drevet handel herfra i midten af 1800-tallet.

Kysten er på disse steder rykket 300 m tilbage i løbet af de sidste 150 år, engang var her høje skrænter ud mod havet, og under sandet ligger god muld. I Hune sogn skulle der i det 16.-17. århundrede være en hel bebyggelse, der er begravet i ”sandhavet” som følge af sandflugt. Ved Hunetorp i udkanten af Blokhus Plantage har arkæologer under flyvesandet fundet tomter af en landsby fra 1600 tallet, og derunder igen spor af middelalder og oldtidsbebyggelse.

I Hune Kirkes våbenhus ses en runesten, ”Hunestenen”, der er en ret anselig, rejst af tre sønner, Hove, Thorkel og Thorbjørn efter deres fader Runulf den Rådsnilde. Tingstedet for Hvetbo Herred skulle i middelalderen have ligget lidt nordvest for Hune Kirke. Det blev flyttet til Saltum fra 1600, hvorefter det i en periode fra 1688-1844 lå i Blokhus, hvorefter det blev flyttet til Pandrup i 1891.

I 1680 fik Blokhus ret til at handle med indført norsk tømmer og udføre korn mod at angive varerne for nærmeste toldsted. De måtte købe korn, rug og mel af landboerne til udførsel til Norge og indføre trælast, kalk og sten fra Norge. Senere i 1687 blev det også tilladt at udføre brændevin, flæsk og kød, ost og smør. Fra Norge indførtes også tjære, potaske, egebark, jern, salt mv., som egentlig ikke var tilladte varer. Fra Tversted til Slettestrand fortoldedes i 1669 65 skuder, der formodes at være norsk ejede. Fra 1680 indkøbte vendelboerne selv skuder, overvejende i Norge. Blokhus blev sammen med Løkken til betydelige handelspladser. I Norge blev samtlige danske kystpladser kaldt ”Nordstrand”. Fra 1826 belv der også optaget skudehandel til England, Hamburg, Antwerpen, Riga og Stettin, der fik stor betydning for vareomsætningen. Ålborgs købmandslav klagede i 1836 over toldbetjeningen af skudehandlen, da man mente at kun 1/10 af varerne blev toldbehandlet. Smugleriet blomstrede, og da Norge havde stort behov for proviant kunne alt afsættes. Fra 1871, da jernbanen kom til Vendsyssel og stationsbyerne begyndte at vokse frem, aftog vestkystens skudehandel, og de norske småskuder ophørte med at sælge træ til Blokhus m.fl.. Skudefarten ophørte i Blokhus i 1885. I Blokhus by er strandingskroen fra 1838-44 og kancelligården fra 1600-tallet bygningsfredet.

Blokhus klitplantage blev anlagt i 1895-1910. Beplantningen består af løv og nåletræer, som ofte har form efter kraftige vestenvinde. En sti gennem plantagen hedder Brændevinsstien, og det er der en særlig grund til. Blokhus var dengang egnens handelsplads og beboere fra Rødhus og Tranum gid ned ad denne sti, når de skulle hente brændevin ved skudehandlen.

Nørresø er rig på fuglelev året rundt og man må gerne fiske der. Gateway Blokhus er porten til naturoplevelser i Blokhus Klitplantage. Her findes naturlegeplads, aktivitetsplads, picnic og grillpladser samt naturbageovn, hvor man selv kan bage sit brød. Gateway er også udgangspunkt for hele familien til flere spændende vandre- og cykelruter. Til dagligt et yndet sted for Hune Naturbørnehave. I nærheden findes Kulturhuset (gl. nedlagt skole). Parken hertil er hele sommeren ramme om sandskulturfestival med forskellige emner. I december omdannes det hele til et magisk julemarked. Hertil strømmer omkring 130.000 gæster årligt.

Blokhus klitplantage
Brændevinsstien
Nørresø
Gateway Blokhus
Blokhus Bæk

Hune Forsamlingshus
Klubhuset ved Hune Boldklub
I Hune afholdes torve- og kræmmer marked i hele byen hver søndag sommeren igennem.
Blokhus Torv danner ramme om mange events i sommermånederne. Navnlig koncerter om torsdagen med forskellige entertainere. Tirsdag afholdes der et populært lokalt råvaremarked ved "Strandingskroen og Futten".
Gateway Blokhus
Stranscentret og Fiskernes Hun blev indviet i 2012. Bådelauget aholder hvert år 1. februar i februar en mindehøjtidelighed for omkomne fiskere og redningsfolk.
Sct. Hans på stranden er årets start på sommersæsonen i Blokhus. Der er et stort bål på stranden, der samler 8-10-000 mennesker. Der er forskellig underholdning og båltale af kendte politikere eller andre. Man mødes blandt venner fra ind- og udland med ønsket om en god sommer.

Flydende bådebro på stranden
Permanent parkeringsplads på det "grønne" område bag rutebilholdepladsen i Blokhus
Renovering / nye toiletforhold ved Gateway
Trafiklysregulering ved Aalborgvej/Pirupsvarrevej/Møllevej i Blokhus