MARITIME MILJØER

Kystbyerne rummer uudnyttede bosætningspotentialer og kræver en helt særlig fleksibel og skræddersyet planlægning. Disse byer er hver især specielle, de ligger tæt ved hav eller fjord, og de har hver sin rolle for bosætning og friluftsliv. Kystbyerne er Blokhus, Hune, Thorupstrand, Slettestrand, Hjortdal, Gjøl og Attrup. Disse byer skal ikke vokse meget arealmæssigt, men de kan fornys og omdannes.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Planlægge for at forny kystbyerne med
  respekt for kultur og historie og skabe
  plads til flere attraktive kystnære boliger.

 • Omdanne ét afgrænset sommerhus-
  område i Blokhus til boligområde.

 • Arbejde for at landingspladser kan blive et
  udviklingsområde til fremme af bosæt-
  ning i baglandet omkring den særlige
  fiskerikultur.

 • Arbejde for at lystbådehavnene kan ses
  som et aktiv i bosætningen for borgere
  med vandbaserede fritidsinteresser.

 • Afsøge muligheder for at forny byrum og
  klimatilpasse i sammenhæng med turis-
  meindsatsen i områderne.