TÆT SAMARBEJDE OM DEN ENKELTE

Vi vil samarbejde internt om de unges særlige udfordringer. Vi vil være gode til at dele data og informationer om børn og unge på tværs - og med andre.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Nytænke sundhedsplejerollen som en
  gennemgående ressourceperson, der har
  tillid i familien.

 • Sikre adgang til trivselspersonale på alle
  skoler.

 • Have socialrådgivere på de største skoler
  i forhold til den sociale demografi.

 • Anvende socio-økonomiske sundheds-
  data i beslutninger for at få større forstå-
  else for de unges særlige vilkår.

 • Samarbejde om at opspore misbrug
  tidligere og give støtte under og efter
  behandlingstilbud - på tværs af forvaltnin-
  ger og øvrige relationer.

 • Målrette indsatser mod særlige grupper
  og steder og være inspireret af hvad er
  lykkes i andre kommuner og lande.

 • Inddrage de unges stemme, eksempelvis
  via elevråd og ungeråd, når vi designer
  nye strategier og indsatser vedrørende
  unge.

 • Hjælpe unge med at overskue muligheder
  og konsekvenser af uddannelsesvalg.

'