Styringskoncept

Helhedsplanen for Jammerbugt Kommune indgår i en dynamisk proces sammen med den øvrige økonomiske planlægning. Det er vigtigt, at der løbende sker en opfølgning på mål og indsatser, så kommunalbestyrelsen har mulighed for at korrigere indsatsen i tide. Helhedsplanen hænger sammen med budgetproceduren, idet der hvert år sker en gennemgang af status på målsætninger parallelt med budgetproceduren.

Det samlede styringskoncept for Jammerbugt Kommune er skitseret i illustration til højre.