SOCIALE FÆLLESSKABER OG MENTAL SUNDHED

Relationer og fællesskaber er en væsentlig del af et godt liv. Vi vil udvikle og tydeliggøre kommunens rolle som facilitator og inspirator, og synliggøre denne rolle i endnu flere samarbejder. Vil vil score højt i målinger af den mentale sundhed.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Understøtte lokale initiativer og tilbud i de
  24 lokalsamfund eksempelvis i arbejdet
  med de lokale udviklingsplaner (LUP) og
  gennem facilitering af socialøkonomiske
  initiativer.

 • Høre og undersøge de uorganiserede
  stemme ved udviklingsprocesser, master-
  planer og lokale udviklingsstrategier.

 • Involvere og mobilisere lokale ressourcer
  og ildsjæle ved brug af erfaringer fra ”Liv i
  by og skole” og ”På forkant” processerne.

 • Understøtte lokalområder, foreninger,
  klubber og arbejdspladser i at gennem-
  føre ideer, som kan skabe mere trivsel,
  social kapital og lighed i sundhed i netop
  deres område.

 • Samle mennesker på tværs af alder og
  kultur i fællesskaber - f.eks. i fællesspisni-
  ger med lokale fødevarer.