Landskab og geologi

Landskabet i Jammerbugt Kommune består primært af landskabstyperne: Lavland, bakker og kyst.

For 5-6.000 år siden bestod kommunen af små og store øer, der lå spredt. Fladerne mellem øerne var dækket af Stenalderhavet. Da havet trak sig tilbage, opstod den struktur i landskabet, vi ser i dag, med lavland mellem bakkeøer. Kystlandskabet er dannet senere af fygesand med vindens hjælp.

Landskabet i Jammerbugt Kommune består af varierende geologiske formationer. De forskellige formationer illustrerer landskabets geologiske udvikling gennem tiden. De viser endvidere de igangværende geologiske processer, der hele tiden forandrer landskabet, eksempelvis kysterosion.

Jammerbugt Kommune har et spændende og varierende landskab, der bærer præg af de geologiske processer, der har foregået, og dem der til stadighed foregår f.eks. kysterosion.

 

Temaet "Landskab og geologi" vil blive revideret ved temarevision i planperioden 2017-2021 - under temaet "Fremtidens landskaber", og teksten i dette kapitel om "Landskab og geologi" og tilhørende retningslinjerne er derfor ikke tilrettet.