ATTRAKTIV TURISTDESTINATION

Vi vil positionere os som en af Danmarks største og mest attraktive turistdestinationer med en profil som ”outdoor-kommune” med autentiske og forskellige kystmiljøer samt lokale fødevarer. Vi vil være synlige på det danske og de europæiske markeder.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Udvikle Jammerbugt til en cykel- og
  vandredestination ved at etablere ruter
  af ekstraordinær høj kvalitet, etablere et
  guidekorps og certificere ruter efter inter-
  nationale standarder.

 • Udvikle og støtte aktiviteter inden for fri-
  luftsliv med vandring, cykling, open water
  aktiviteter, surf, ridning, jagt og fiskeri.

 • Sikre en fortsat positiv videreudvikling
  af de to kystdestinationer Blokhus og
  Slettestrand/Svinkløv samt forstærke
  Blokhus-Løkken samarbejdet.

 • Styrke campingsektoren i forhold til drift
  og udviklingstiltag.

 • Arbejde for at udvikle Limfjorden som et
  attraktivt besøgsmål via samskabelse og
  godt gensidigt produktkendskab.

 • Arbejde for fysisk erhvervsudvikling i
  områderne
  - Fårup Sommerland og Jambo Feriepark,
  - Syd for Løkken og
  - Omkring Thorupstrand.

 • Arbejde med sæsonforlængelse inden
  for outdoor og fødevarer, bl.a. omkring
  events, pakketering og online synlighed.

 • Videreudvikle fødevaresatsningen i Slette-
  strand/Svinkløv og Thorupstrand.

 • Anvende Trap Danmars viden om Jam-
  merbugtens natur, historie og kultur, og de
  tilknyttede digitale formidlingsmuligheder.