Solceller

4.23 Solceller

I området udpeget på kortet kan der efter en konkret vurdering etableres et større solcelleanlæg.

Det er vigtigt, at naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold tilgodeses.

Det vil være det konkrete projekt, herunder de visuelle og tekniske forhold, der vil være afgørende for, om der kan gives tilladelse til opførelse af solceller det udpegede område.