loading image
Henter kort...
static-map

Gøttrup

Gøttrupområdet svarer til Gøttrup sogn. Gøttrupområdet afgrænses mod områderne Klim, Fjerritslev og Skerping samt Vesthimmerlands Kommune.

Landejendomme af passende størrelse, landsbymiljø med særpræget ejendomsstruktur, beliggenhed tæt ved Vejlerne og en stor fiskesø med gode faciliteter er alle faktorer som gør Gøttrup til noget særligt. Gøttrup har ikke i de seneste århundreder nydt godt af infrastrukturanlæg som jernbane, vandveje eller hovedlandeveje.

Området har haft stor betydning som råstofreserve, og ved senere efterbehandling af råstofgrave skal lokalsamfundet inddrages.

Gøttrup lokalområde har også interesser i de nye vindmølleområder i områderne mod Vesthimmerlands og Thisted kommuner.

Gøttrup-området har en befolkningstæthed på 22 indbyggere pr. km². Befolkningstallet er faldet fra ca. 700 omkring 1980 til nu ca. 600. Tilflytningen er årligt på 11%, mens fraflytningen er på 16% af befolkningen. Der er 48% kvinder og 52% mænd.

Gøttrup-området er på 28 km² og har ca. 576 beboere. Der er 244 boliger og en husstandsstørrelse på 2,4.

Gøttrup by har 190 beboere. Der er ikke opført nye boliger i Gøttrup i de seneste år. Der er mulighed for at opføre 12 nye boliger i Gøttrup.

Der er primært den basale service med undervisningsareal (skole mv.), daginstitutioner, kultur og idrætsareal, svarende til befolkningens behov. Ørebroskolen har ca. 100 elever fordelt på klassetrinene 0. - 6. klasse. Der er dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO på Ørebroskolen. I en tidligere råstofgrav er der etableret en fiskesø. Der er forsamlingshus og en samlingssal for en frikirke. En legeplads er indrettet på en parcelhusgrund i Gøttrup.

Den nordlige del af området er gennemskæret af Bygholm Vejlevejen, men ellers er landsbyerne ikke berørt af infrastrukturanlæg. Der er i 2006-2007 etableret en natur- og kultursti gennem området med en række besøgspunkter langs ruten. Desuden fungerer stien som skolevej til Ørebroskolen.

Gøttrup har et lille erhvervsliv med et par virksomheder svarende til områdets størrelse. Desuden er der en forholdsvis stor bygningsmasse til landbrug, som har været områdets største grundlag med bl.a. et stort grovvare-selskab midt i byen. Der er ca. 160 arbejdspladser i området. Der sker en stor omdannelse af landbrugsbyggeri samt etablering af nye vindmøller ved Drøstrup i den sydlige del af området. Der er lidt byggeri af turistmæssig karakter, der ikke ligger samlet. En natur- og kultursti knytter nogle af serværdighederne sammen, herunder Gøttrup Fiskesø, som tiltrækker turister til området.

Kettrup og Gøttrup kirker og deres inventar er inspireret af lignende arbejder fra Thy og Mors. Gøttrup Kirke er et eksempel på en af Vendsyssels ældste granitkirker med tilknyttede bosteder, som må formodes at være blandt de ældste i Vendsyssel (pga. at de ender på -rup).

Gøttrup har fra gammel tid været kaldt landets største bondelandsby med ikke mindre end 33 gårde og 9 huse. Gøttrup er et godt eksempel på en landsby med en parabel- eller paralleludstykning. Byens udstykning har ikke været en traditionel stjerneudskiftning, men en parraludskiftning, idet jorden udskiftedes i lange strimler ud til begge sider med et tillæg af eng- og strandparceller, hvoraf nogle holme eller klitparceller ligger i andre sogne. Det mest specielle ved Gøttrup er byggeskikken, hvor alle gårdernes stuehuse og andre beboelseshuse var ”kompassikre” øst-vest vendte og forholdsvis lange og smalle. Resterne af byggeformen ses stadig, men flere af de nyere huse har ”ødelagt” denne arkitektoniske sikkerhed.

Gøttrup har gennem mange år været meget påvirket af grusgravning, både med hensyn til trafik og gravearbejder meget tæt op ad byens boliger. Miljøpåvirkning ved trafikarbejdet har blandt andet været nævnt i Jammerbugt Kommunes benærkninger til regionens råstofplan.

Tidl. råstofgrav (fiskesø)
Vejlerne

Ørebroskolen
Gøttrup forsamlingshus
Gøttrup fiskesø

Vesterstrand Ridecenter
Motorikbane ved skolen
Søen - ved Ørebroskolen