LÆRINGSMILJØER FRA SPÆD TIL UNG I TOP

Vi har dygtige fagprofessionelle og gode fysiske rammer inde og ude i alle institutioner og skoler. Det sikrer at sociale kompetencer, trivsel og faglige udfordringer forbereder børn og unge på et foranderligt arbejdsliv med lyst til læring hele livet. Vi vil være kendte for både god trivsel og gode faglige resultater.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Se læring og trivsel på tværs i sammen-
  hæng med alle de nære relationer børn
  og unge vokser op med.

 • Have fokus på behovet for nye dagtilbud i
  byer, der tiltrækker børnefamilier.

 • Have moderne dagtilbud, derfor afsøger vi
  også nu mulighederne for en ny børne-
  have i Jetsmark-området.

 • Have moderne grundskoler, overbyg-
  ningsskoler og 10. klassescentre med
  fokus på brobygning, derfor afsøger vi
  også nu mulighederne for at renovere
  de eksisterende skoler eller bygge en ny
  skole i Jetsmark-området.

 • Tænke lokal forarbejdning og lokale
  fødevarer ind i de madtilbud, der tilbydes
  i dagtilbud, skoler og institutioner.

 • Have et særligt fokus på overgangen fra
  folkeskolen til ungdomsuddannelse.

 • Være ambitiøs når vi arbejder med prak-
  sisnær undervisning.

 • Arbejde for at endnu flere børn besøger
  naturskolen, de lokale fødevareproducen-
  ter og oplever udeundervisning, der kan
  støtte op om out-doorsatsningen indenfor
  erhverv og turisme.

 • Lære børn og unge, at de bor i en af Dan-
  marks naturrigeste kommuner ved at give
  dem færdigheder som guider og ambas-
  sadører, så de er stolte af hjemstavnens
  fødevarer, natur- og landskabsværdier.