MENNESKER I CENTRUM

Det enkelte menneske er i centrum. Vi forstår at tænke forebyggelse og sundhed i alle livsfaser. Fremtidens velfærd bygger på samskabelse og empati. Derfor vil vi gerne finde gode løsninger sammen med den enkelte borger eller gruppe af borgere.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Yde borgerservice ud fra mødet med bor-
  geren og det enkelte menneskes behov.

 • Formulere en ny politik for borgerservice,
  hvor vi sætter et særligt fokus på borge-
  rens indgang til velfærdsydelser.

 • Spørge borgeren - også i de udfordrede
  områder - "hvad er det gode liv for dig"? -
  finde nye metoder hertil.

 • Arbejde med at udvikle forløb og sam-
  arbejdsmodeller, der tager hensyn til
  borgere med komplekse problemstillinger.

 • Støtte borgere, som har særlige udfordrin-
  ger - eventuelt i en periode - i at mestre
  eget liv, således at borgerens livskvalitet
  og hverdagsliv bliver så god som mulig.

 • Støtte flere i at være en del af fællesska-
  ber med gode relationer.

 • Være omhyggelig med at kommunikere
  på tværs i organisationen i samråd med
  borgeren, særligt hvis en borger er i en
  sårbar situation.