TRANSPORT MED GOD SAMVITTIGHED

Vi vil være klimakommune og deltage i Compact of Mayors, hvor vi arbejder med grøn firmaprofil. Vi er en geografisk stor kommune, de fleste kører meget og er meget afhængige af egne biler. Transport berører både ungeindsatsen, en ældre befolkning samt behovet for prioriteringer inden for byudvikling og infrastruktur.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Være aktiv i realiseringen af den regionale
  mobilitetsstrategi.

 • Være aktiv i at realisere NT’s mobi-
  litetsplan, bl.a. ved at medvirke til at
  superstoppesteder designes med et
  tværgående fokus på mange forskellige
  brugere.

 • Gøre det lettere at bruge grøn transport,
  elcykler og elbiler ved at tænke elstationer
  ind ved nyanlæg af byrum, superstoppe-
  steder mv.

 • Være aktiv i at fremme delebil-ordninger
  i et samspil mellem offentlige og private
  aktører på området.

 • Deltage i samarbejder, der kan være
  med til at tiltrække grøn kapital udefra til
  fremme af bæredygtige og grønne trans-
  portløsninger.