GØRE BØRN OG UNGE MENTALT MOBILE

Nysgerrige børn og unge har lyst til at flytte sig og søge udfordringer andre steder. Unge skal selv kunne flytte sig i forhold til fritidsinteresser, fritidsjobs og uddannelse. Unge skal, når de forlader grundskolen, kunne benytte kollektiv trafik.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Tænke fysisk bevægelse ind i måden
  man flytter sig på, så cyklen er et trygt og
  hyppigt anvendt transportmiddel for børn
  og unge, der vokser op i Jammerbugten.

 • Træne børn i at benytte forskellige trans-
  portformer via lejrskole, sommerskoler,
  naturskole, virksomhedsbesøg mv. .

 • Vurdere de kollektive trafikløsninger ud fra
  de unges transportbehov og være aktive
  i at realisere NT’s mobilitetsplan med
  nye superstoppesteder, timeafgange og
  tilknyttet service.

 • Fremme mulighederne for delebilsordnin-
  ger for unge eksempelvis via smarte app’s
  udviklet i et samarbejde med kørelærere
  og boligforeninger.