Parkeringsforhold

3.4 Parkeringsforhold

Ved nyanlæg, tilbygning eller ændret arealanvendelse i byerne, skal anvisningerne i kommunens P-Norm benyttes.

Ved nye arealanvendelser er der fokus på at sikre tilstrækkelige parkeringsmuligheder. Såfremt der ikke kan etableres de fornødne parkeringspladser i direkte tilknytning til en ejendom, er der oprettet en parkeringsfond, hvortil der kan indbetales bidrag for de manglende parkeringspladser. Kommunen benytter parkeringsfondsmidlerne til etablering af nye parkeringspladser i området.