loading image
Henter kort...
static-map

Moseby

Moseby-området omfatter området fra Rødhus i vest til Moseby i øst. Området udgør en del af Jetsmark sogn. Området grænser op til Kaas, Pandrup, Hune og Tranum planområder.

Moseby og Rødhus-området har stor betydning for Jammerbugtens turist overnatningsmuligheder, i kraft af Rødhus ferieområdes mange overnatninger og sommerhusene. I de kommende år er der forventninger til, at der kan etableres yderligere formidlingsaktiviteter i baglandet omkring Rødhus, eventuel om den tidligere mosedrift omkring Briketfabrikken. Den tidligere Moseby Skole er omdannet til et forenings- og kulturhus, der rummer funktioner og aktiviteter, som tiltrækker brugere fra et større geografisk område, end Moseby-området alene.

Moseby-området har en befolkningstæthed på 27 indbyggere pr. km². Befolkningstallet er for Jetsmark sogn stabilt siden slutningen af 1970’erne. Tilflytningen er på 17% om året og fraflytningen er årligt på 19% af befolkningen i byen. Der er 46% kvinder og 54% mænd.

Mosebyområdet er på 33 km², der er 800 beboere og 402 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,0.

Byen Moseby har 495 beboere. Der er i løbet af de seneste 12 år opført to parcelhuse. Der er mulighed for at opføre nye boliger inden for de udlagte boligområder.

Kaas Hede har 104 beboere.

Den tidligere skole i Moseby blev nedlagt i 2011 og rummer nu boldklub, judoklub og et taletilbud gennem PPR. Gymnastiksal og klasseværelser er ombygget som base for Jetsmark Karateklub.

Der afvikles aktiviteter i Briketfabrikkens kulisser og et Moselaug laver aktiviteter for turister i området i sommerperioden. Foreningslivet koncenterer sig iøvrigt overvejende omkring skydebaner og Jetsmark Idrætscenter, som er nærmere beskrevet under Kaas lokalområde.

Området er med Rødhusvej adgang til Rødhus Strand og Vesterhavet. Der er i øvrigt få krydsende veje gennem området, der i er præget af Lundergaard Mose og dermed dårlig mulighed for vejanlæg. Omkring Mosesøen sydvest for Moseby er etableret et fint netværk af stier og der sker i området forsøg med at formidle områdets naturværdi gennem digitale medier.

Der er ikke væsentligt store bygningsmæssige rammer for erhverv i området set i forhold til befolkningstallet. Derimod rummer den del af området, der ligger i Rødhus-området ca. 1000 ferieboliger, som udgør en stor andel af Jammerbugtens samlede overnatningskapacitet. Ca. 20% af kommunens ferieboliger ligger i dette område. Der er 144 arbejdspladser i området.

I Lundergård Mose er der gjort flere fund af romersk bronzekar, glasskåle og glasperler fra jernalderen, der vidner om, at der i randen af Store Vildmose har været handel med bl.a. de sydlige lande. Lundergård Mose er kendt for sin store forekomst af skrivekridt, der som ved råsstofgrave ved Aalborg og Nørresundby bruges til cementfabrikation og som jordbrugskalk. I Lundergård Mose har tørvelaget bevaret en stor naturtræstamme, hvor der var indskåret en skibslignende figur med et dyrehoved i stævnet, der er dateret til bronzealderen.

Området rummer steder med lagdelt sand og ler, der kan være aflejret i havet eller i smeltevandssøer. Det gælder f.eks. i Kaas Hoved med ler med arktiske muslinger, der er afsat i saltvand.

I Sandmosen og Koldmosen råder stadig lidt af den dystre stemning, der i gamle dage hvilede over hele det vidtstrakte moseland og satte sig dybe spor i befolkningens forestillingsverden. Rødhus-Tranum plantage blev anlagt i 1899 efter at Hedeselskabet blev oprettet i 1866.

Tørvegravningen knytter sig til nogle store gårde i området ved Moseby. Lundergård har givet navn til Lundergård Mose – er gennem sin historie med til at skrive det sidste kapitel om Ryå som vandvej. Et aktieselskab køber i 1873 600-700 tdr. land af Lundergård Mose for at drive tørveproduktion. Et brohoved blev etableret øst for Bedholm. Gården Bedholm er nævnt tilbage til i 1540, den smukke hovedbygning, som ses i dag er fra 1869. Selskabets pramme blev ikke kun brugt til at transportere tørv men også andre varer fra Aalborg. En anden gård i området er Engesgård, som Hune Bæk løber øst om. Det er engens største gård og nævnt tilbage i 1662. I slutningen af 1950 udgravede man en del hustomter vest for gården ude i Hunetorp. Området blev forladt grundet de altødelæggende sandstorme.

Det var Lundergård Mose, der var baggrunden for et af Nordjyllands store industrieventyr. Nemlig forvandlingen af Lundergaards Mose til millionvis af tørv samt de kendte Kaas Briketter. Den slags synes sjældent at vare længe, men her tog det omkring 40 år fra det startede midt i 1920'erne til det sluttede i 1966. At det var tale om industri af betydelig størrelse ses af bygningskomplekset, Kaas Briketfabrik. Det gik godt så længe der var spagnum i Vildmosen, hvorfra Kaas Briketfabrik havde købt et areal og hentede spagnum til briketfabrikationen - Lundergaards mose, var nemlig næsten tømt i 1950 - men samtidig med at det blev mere almindeligt at fyre med kul, olie og gas ebbede eventyret ved Moseby stille og roligt ud.

Moseby er opstået omkring mosen, kalkværkerne og skolen. Moserne, og især Kaas Briketfabrik udgør sammen med bebyggelsen i Moseby et samlet kulturmiljø - en slynget vejby.

Mosesøerne
Rødhus-Tranum Klitplantage

Moseby tidl. Skole
Moseby forsamlingshus

Udholm - ny anvendelse af tidl. genbrugsstation
Briketfabrikken
Cykelstier (Rødhusvej især)
Torve område ved Min Købmand
Vedligehold af eksisterende stisystemer i moserne