loading image
Henter kort...
static-map

Kaas

Kaas-området er afgrænset af Pandrup by mod nord, Pandrup Industriby mod øst og Moseby mod vest. Det grænser desuden op til Birkelse og Aabybro planområder. Området hænger tæt sammen med både Pandrup og Moseby, hvor en del af den private og offentlige service findes. Området har tidligere hørt sammen med Hjørring amt.

Kaas er en bosætningsby i god pendlingsafstand til Aalborg og til vesterhavet, samtidig med at beliggenheden tæt ved Jetsmark Idrætscenter giver byen muligheder for en positiv udvikling, i fremtiden med øget fokus på idræt og kultur. Omkring Jetsmarkhallen er der etableret et nyt lægehus med gode faciliteter for læger og tilknyttede behandlere, og der er processer i gang om areal til en ny børnehave, skole og udbygning af idrætsfaciliteter.

Kaas-området har en befolkningstæthed på 166 indbyggere pr. km². Befolkingstallet har været meget stabilt siden slutningen af 1970’erne.  Til- og fraflytningen er årligt på 12-14% af befolkningen. Der er 47% kvinder og 53% mænd.

Kaas-området er på 14 km², der er 2.200 beboere og 1.056 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,1.

Kaas by har 1.790 beboere, hvilket gør den til den 5. største by, næst efter hovedbyerne. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 7 nye boliger. Der er mulighed for at opføre nye boliger på arealer på ca. 2 ha.

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af daginstitutioner og ikke mindst idrætsanlæg. Jetsmark skolecenter har ca. 622 elever på klassetrin 0. - 9. klasse fordelt på både Pandrup og Jetsmark skoler. Der er Jetsmark Børnehave og SFO samt Kaas Børnehave og SFO. Der er desuden et plejecenter i Kaas. Der er et idrætscenter med flere haller, en svømmehal og en kunststofbane, som danner ramme om et rigt forenings- og kulturliv.

Den tidligere bane til Hjørring gik gennem området, men den tidligere trace ses ikke længere og vil ikke kunne genetableres som stiforbindelse gennem området. Omfartsvej omkring Kaas har haft en positiv indflydelse på udvikling af Kaas som bosætningsby.

Kaas har mange offentlige/halvoffentlige arbejdspladser og en del mindre virksomheder og forretningsdrivende, der har tæt tilknytning til området ”Pandrup Industriby”, der er beskrevet under Pandrupområdet. Der er ca. 500 arbejdspladser i området. Der er ingen sommerhuse eller ferielejligheder registeret i området.

Langs østsiden af Jetsmark og Hune bakkeøer har der oprindeligt været et dybere sund ind til bredningen ved Gjøl, og der findes flere steder muslinge- og østerslag, der er sikre vidnesbyrd om Limfjordens udbredelse i disse flade egne. Det er levn fra mellemistidens hav, og eksempelvis sydøst for Kaas findes aflejringer af ler, der er indeholder artiske muslinger, der er afsat i saltvand. Det er blottet i Gyldendal og Hostrup teglværkers grave ved kysten sydøst for Kaas, hvor der det sidste sted er fundet skelettet af en ca. 10 kg stor polartorsk.

Et af de eneste eksempler på runesten i Nordjylland kan ses i Jetsmark kirke. Stenen er sat af Hove efter brødrene Thorlak og Ride. Jetsmark Kirke rummer kalkmalerier af Kristi Lidelseshistorie og af helgenmotiver, dateret 1474.

I Jetsmark-Vedsted blev i 1856 oprettet en baptistmenighed med to kirker. I Kaas er der under bevægelsen ”Guds Menighed” kirke og en menighed, der er stiftet i 1916. I 1880’erne er der i Kaas oprettet missionsvirksomheder under ”Det Danske Missionsforbund” kaldet frimissionen med egne mødesale og egne kirker.

Ryaaen - ved den tidligere mølle
Moseområder

Jetsmark Idrætscenter
Naturlegeplads
Fornyelse af torvet

Legeplads ved Jetsmark Idrætscenter