KLIMAUDFORDRING

I de kommende år vil vi være udfordrede på vor naturgeografi og energiforsyning. Det stiller krav til, at vi prioriterer og forebygger i tide. Klimainvesteringer er vigtige på langt sigt, og de skaber lokale arbejdspladser. Vi ønsker en vækst i produktionen af alternativ energi.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Fortsætte en dialogbaseret planlægning
  om at udskifte vindmøller, så vi udnytter
  vinden bedst muligt i områder, hvor land-
  skabet kan rumme tekniske anlæg.

 • Understøtte udviklingen i omdannelse af
  varmeforsyningskilder, ved bl.a. at være
  åbne for nye typer solcelle-anlæg.

 • Være opmærksom på udviklingen
  omkring Ryaa og Limfjorden samt som-
  merhusområder med lav beliggenhed - i
  forhold til behovet for mulige klimatilpas-
  ningsinvesteringer.

 • Arbejde for at dæmningen mellem Øland
  og Gjøl kan bevares samtidig med at
  vejforbindelsen sikres.

 • Undlade at byudvikle i lavtvandede områ-
  der; vi udlægger eksempelvis ikke flere
  erhvervsområder i Brovst og Halvrimmen.