Landvinding

11.5 Landvinding

Der kan ikke opføres bebyggelse eller anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse, bortset fra erhvervshavneanlæg, andre overordnede infrastrukturanlæg eller allerede godkendte udlæg.

Opfyldning på søterritoriet skal som udgangspunkt undgås, for at de naturgivne forhold så vidt muligt kan opretholdes i kystområderne, så de dynamiske processer mellem land og hav kan forløbe uhindret.