BEDRE ADGANG TIL ARBEJDE OG UDDANNELSE I AALBORG

En god fremkommelighed på vejnettet er forudsætningen for at vi klarer os godt i forhold til bosætning, uddannelse, sundhed, turisme og erhvervsudvikling. Adgangen til Aalborg, lufthavnen og motorvejsnettet er vigtig for os alle.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Samarbejde med Vejdirektoratet, BRN og
  andre om at fremme nordjyske infrastruk-
  turanlæg på den nationale dagsorden.

 • Fremme anlæg af en vestlig 3. Limfjords-
  forbindelse og tilhørende vejtilslutnings-
  anlæg.

 • Samarbejde med Vejdirektoratet, Regi-
  onen og BRN om at styrke forbindelse
  øst-vest i kommunen - herunder at
  detailplanlægge for en omfartsvej omkring
  Halvrimmen og Arentminde.

 • Have et fokus på at Aggersundbroen er
  stabil, så vi har en fjordkrydsning i den
  vestlige del af kommunen.
  Udnytte det potentiale en beliggenhed tæt
  ved lufthavnen har i sammenhæng med
  kollektiv trafik og andre transportformer.