BO I NATUREN

Det er attraktivt at bo naturskønt i et sommerhusområde, på landet eller i en landsby, eksempelvis tæt ved hav, fjord, sø eller skov. Samtidig er der ofte gode muligheder for at dyrke en friluftsinteresse; f.eks. heste, mountainbike, jagt eller fiskeri. Bosætning i naturen kræver en fleksibel enkeltsagsbehandling, der både sikrer eksisterende værdier og skaber plads til nye boligformer og livsstile. Målet er at flere skal opleve at bo i naturen.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Markedsføre de herlighedsværdier, der
  er på landet og i sommerhusområderne,
  hvor man kan bo i naturen, med ro, stilhed
  og åbne vidder.

 • Værne om de pæne vejkants- eller kirke-
  byer, med deres stedbundne potentialer,
  historie og kulturspor, for også at under-
  støtte byens identitet i forhold til nabo-
  byers roller.

 • Støtte bygningsfornyelse og funktions-
  omdannelse af husmandsejendomme,
  klitgårde og andelsbygninger, så de kan
  forvandles til drømmeboliger.

 • Fremme bosætning i tilknytning til natur-
  og besøgsturisme, hvor borgere driver
  småvirksomheder fra bopælen.

 • Fremme muligheder for alternative
  boformer under hensyn til det omgivende
  kulturlandskab og miljø.