VI VIL GERNE VÆRE FLERE

Vi vil tiltrække flere børnefamilier, særligt 25-35 årige, samt flere seniorer. Begge grupper skaber liv og dynamik i kommunens forskellige områder. Vi har som mål en vækst på 1% i det samlede folketal over de næste fire år.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Gøre det nemt for børnefamilier at bo i
  eksisterende parcelhuskvarterer, hvor der
  er nært til skole, indkøb, pasning, bus-
  stoppesteder, natur- og friluftsmuligheder.

 • Målrette bosætningskampagner mod
  nyligt færdiguddannede, herunder dem
  der er vokset op i kommunen.

 • Udnytte beliggenheden mellem Aalborg,
  lufthavnen, fjorden og havet i forhold til
  bosætning.

 • Understøtte landsbyer og landsbyklynger
  med selv at organisere sig.

 • Omtale og markedsføre de gode historier,
  som får spalteplads i de landsdækkende
  medier.

 • Gøre det nemt for borger fra andre lande
  at bosætte sig og være her i mange år.

 • Gøre det nemt for seniorer og enlige at
  bo her, særligt i sommerhusområder og
  i kystbyerne.