loading image
Henter kort...
static-map

Klim

Klimaområdet omfatter Klim landsby og tilstødende landområde svarende til Klim sogn. Området er delvist orienteret mod Thisted. Planområdet grænser op til V. Thorup, Gøttrup og Fjerritslev planområder.

Klim området er eksemplet på et områdets udvikling i tæt sammenhæng med de naturgivne forhold. Undergrunden med meget kridt gav tidligere basis for kalkovnsdrift, inddæmninger i forhold til større landbrugsarealer mv., og er en vigtig del af områdets kulturarv.

Klim deltager i projektet "Liv i by og skole".

Klim-området har en befolkningstæthed på 18 indbyggere pr. km². Befolkningstallet i Klim har varieret en del siden 1970’erne, dog med en faldende tendens siden 2002. Til og fraflytningen er årligt på 14-15% af befolkningen. Der er 48% kvinder og 52% mænd.

Området omkring Klim er på 41 km², og der bor ialt 622 beboere i 335 boliger i området. Husstandsstørrelsen er på 1,9.

Klim by har 415 beboere. Der er i løbet af de seneste 12 år opført enkelte parcelhuse. Der er fortsat mulighed for at opføre nye boliger fordelt på flere forskellige lokaliteter i Klim by.

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af undervisningsareal, daginstitutioner, kultur og idrætsareal. Thorup-Klim skole har ca. 70 elever på klassetrin 0. - 6. klasse. Der er dagpleje, vuggestue, børnehave og fritidsdelen Storkereden ved skolen. Der er endvidere Klim Friskole, der har ca. 70 elever og privat institution til vuggestue, børnehave og SFO. Klim er kendt for Thorup-Klim hallen, Klim frikirke og friskole, som vidner om en god foreningskultur.

Området omkring Klim gennemskæres af landeveje til både Hanstholm og Thisted. Klim har også tidligere været stationsby, og derfor har banestien et forløb gennem området og er delvist befæstet som cykelsti. Nordsøstien gennemskærer også området ved den tidligere kongevej.

Klim har et erhvervsliv, hvor især landbrug og hoteller, restauranter spiller en rolle i forhold til kommunens samlede erhvervsliv. Ved Klim Strand og Bjerg har en stor campingplads og restaurant/hotel. Der er både en del sengepladser og 14 sommerhuse i området. Området rummer ialt ca. 180 arbejdspladser.

Limsten og blegekridt ses i Klim Bjerg og ved Bulbjerg. I området ligger kalksten nær overfladen, og ved Klim Bjerg har det været muligt at save kalken ud til bygningssten. Det vidner de mange oprindelige limstenshuse om. Klim kalkværk og kalkovn på Klim Strandvej er fredet i 1997.

Ved Klim findes rester af den gamle kongevej, der har været den ældste hovedvej, som kongerne anvendte, når de skulle gennem de vestvendsysselske sogne, f.eks. hvis de skulle til sysseltinget, der lå ved Hjørring. Nordsøstien følger dele af den tidligere kongevej.

Der er noteret stærke religiøse vækkelser i Klim i slutningen af 1800-tallet. I den grundtvigianske vækkelses spor anlagdes rundt om i sognene forsamlingshuse, som blev centre for et rigt folkeligt arbejde. Der oprettedes enkelte frimenigheder og adskillige højskoler, hvoraf nogle kun virkede i kort tid. Kendt er grundvigske frimenigheder i Klim og friskoler ligeledes i Klim, Skovsgård samt ungdomsskoler i Fjerritslev (Skerping og Aabybro).

Sønderskoven syd for Klim er et lystanlæg, som i kraft af sin alder rummer værdifulde arter og planter, som er meget sjældne i Jammerbugten.

Sønderskoven syd for Klim
Klim kalkovn og Klim Bjerg
Klitplantagen

Klim Forsamlingshus
Klim Skole
Klim Friskole
Thorup-Klim Hallen
Legeplads
Torv

Klim forsamlingshus
Collective impact