LIV I HAV OG FJORD

Badesikkerhed, skånsomt og bæredygtigt fiskeri i Jammerbugten og i Limfjorden er udtryk for det langsigtede grønne helhedssyn, der skal være til glæde for de kommende generationer.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Arbejde med at udvikle fritidshavne og
  landingspladser, så der er gode rammer
  og vilkår for maritime erhverv og friluftsliv
  langs hele kystlinjen.

 • Øge badesikkerheden ved initiativer som
  vandsikker kommune og forebyggende
  indsatser i børnehøjde.

 • Inddrage de fællesskaber, erhverv og
  aktiviteter, der knytter sig til friluftslivet
  ved havet og fjorden.

 • Komme med aktive input til en havplan.

 • Være aktiv i at udvikle og støtte bæredyg-
  tigt fiskeri i Jammerbugten - Slettestrand/
  Thorupstrand - i et nationalt perspektiv.

 • Arbejde med udviklingsområder i
  Thorupstrand, så landingspladser kan
  ligestilles med almindelige havnearealer.

 • Formulere vores holdning til skånsom
  fiskeri og sejlads i Limfjorden.