TRYGGE OG SPÆNDENDE UNGEMILJØER

Vi vil gøre det nemt at blive en del af et ungemiljø, uanset om det er inden for læring, musik, rollespil, skatning, surfing, fodbold, ridning, MTB, spejder, skydning, speedway eller noget helt andet. Det helt nære ungemiljø, hvor unge rejser sammen, bor sammen eller dyrker en interesse er værdifuldt. Det kan gøre den vigtige forskel for den enkelte.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Støtte fritids- og friluftsmiljøer med bog-
  lige, fysiske eller kreative udfoldelser.

 • Styrke ung-til-ung indsatser, hvor de
  unges stemme, demokratiforståelse og
  selvværd udvikles.

 • Styrke Fjerritslev som gymnasie/ung-
  domsuddannelsesby og sikre arealer
  til fortsat udvikling af tilknyttede miljøer
  omkring Tinghus og Idrætscenter.

 • Styrke Aabybro som ungecenter-net-
  værksby og sikre plads til udvikling af
  leve-bo miljøer, værksteder til praktiske
  fag og grundforløb til erhvervsuddannelse.

 • Øge mulighederne for at børn og unge
  kan benytte skolehjem, efterskoler og
  højskole-miljøer.

 • Samskabe om at etablere flere være-
  steder og værksteder med brugere på
  tværs af generationer.