loading image
Henter kort...
static-map

Ingstrup

Ingstrup-området er det nordligste område af Jammerbugt Kommune, og omfatter Ingstrup by, Grønhøj strand og omgivende landområde. Afgrænsningen svarer til Ingstrup sogn. Ingstrup sogn har tidligere hørt sammen med Hjørring amt. Området grænser op til planområde Saltum og V. Hjermitslev samt Hjørring Kommune.

Ingstrup-området er kommunens ansigt mod nord, til samarbejder med Løkkenområdet. Området rummer mange landejendomme med en beliggenhed i et spændende kystnært landskab. Ingstrupområdet er også kendt for sine mange kunstnere og et meget aktivt foreningsliv. Denne ressource sammenholdt med gode strande, stor overnatningskapacitet og en flot og varieret natur udgør et potentiale for udvikling af oplevelser i området i de kommende år. Der er muligheder for at forny og modernisere Ingstrup by, så byen kan få en større rolle og i højere grad fungere som serviceby i baglandet for alle typer turistaktører, campingpladser, sommerhuse og hoteller.

Ingstrup-området har en befolkningstæthed på 26 indbyggere pr. km². Befolkningstallet er faldet fra knap 900 i midten af 1970’erne til nu ca. 700. Til- og fraflytningen er årligt på 13-18% af befolkningen. Der er 48% kvinder og 52% mænd.

Ingstrupområdet er på 29 km², der er 700 beboere og 374 boliger. Husstandsstørrelsen er på 1,9.

Ingstrup by har 360 beboere. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 8 boliger. Der er fortsat arealer til nye boliger i Ingstrup.

Ingstrup Trivselsskole hedder i dag Ingstrup Trivselsskole og Børnehave. Der er pt. 93 elever i skoledelen og 24 børn i børnehaven. Der er dagpleje, vuggestue og børnehave i V. Hjermitslev og Saltum.

Ingstrup Efterskole blev oprettet i 1980 og har til huse i bygningerne i det tidligere Kettrupgård Ungdomshjem 1 km fra Grønhøj Strand. Ingstrup Efterskole har plads til 140 elever og har specialiseret sig i idræt, performance og musik.

Ingstrup er kendt for et aktivt foreningsliv med foreninger som Ingstrup Sportsforening, Ingstrup Bogby, Borgerforening, Pensionistforening, Jagtforening m.m. Foreningslivet har aktiviteter omkring Ingstrup Trivselsskole og Børnehave, Ingstrup Station, Bogbrugsen, Ingstrup Forsamlingshus, Ingstrup Efterskoles Hal, Ingstrup Mejeri samt ved Galleri Munken – et kulturcenter med både galleri, en af Skandinaviens største Jazzklubber og vingård.

En omfartsvej leder trafikken til Løkken og Hjørring omkring byen, så hovedgaden i mange år ikke har haft gennemkørende trafik. Der er flere daglige busafgange til Aalborg, Hjørring og Brønderslev.

I den østlige del af planområdet Ingstrup forløber den tidligere banestrækning.

Ingstrup har et blandet erhvervsliv, hvor det især er turistbranchen, der spiller en stor rolle, men også Ingstrup Mejeri - med den gode ost, hvor folk kommer langvejs fra, for at købe ost og smør, er med til at sætte Ingstrup på landkortet. Der er ca. 210 arbejdspladser i området. Området rummer en stor del af kommunens ferielejligheder med ca. 1400 hotelsengepladser og godt 1700 sommerhuse. Ligeledes er der tre campingpladser og en række private udlejere.

Ingstrup Kirke er et eksempel på en af Vendsyssels ældste granitkirker med tilknyttede bosteder, som må formodes at være blandt de ældste i Vendsyssel (pga. at de ender på -rup). Under sandflugten engang i 1600 tallet skulle der være begravet en hel bebyggelse, og Kettrup kirke blev nedbrudt i 1571, fordi sognet var helt ødelagt af sandflugt og ikke kunne udrede tienden. Det er forklaringen på, at sognet og kirken er nedbrudt og det tidligere Kettrup sogn lagt ind under Ingstrup sogn.

Området omkring Ingstrup er meget naturskønt. Der findes flere smukke steder bl.a. Drengsholm Enge, Klondyke, Kettrup Bjerge og Grønhøj Strand – der er tildelt det blå flag og ydermere er kendetegnet ved at være én usædvanlig bred strand. ”Kettrup Bjerge er det skønneste sted af alle”. Dette er et citat fra overklitfoged Allan Heilmann fra Skagen. Han havde et indgående kendskab til den jyske vestkyst fra Skallingen til Grenen. Han ejede en grund ved Ørnbjerg og på sine inspektionsture slog han sit telt op og nød den formidable udsigt fra teltåbningen. Fra Ørnbjerg, der er det højeste punkt i området, 43 m over havet, kan man i klart vejr se helt til Hanstholm mod syd og Rubjerg Knude mod nord. I 1943 forsynede tyskerne området ved Ørnbjerg med militære anlæg. I dag er der resterne af et kystbefæstningsanlæg med 23 bunkers og kanonstillinger. Tyskerne støbte i 1943 Kettrup Bjergevej og sømærket i Kettrup Bjerge og flere huse blev revet ned.

Ved Grønhøj har en gammel hædersmand af en klitbonde, Johan Chr. Christensen (Johan Ulrik fra Klitten) ladet sin ejendom, der strækker sig ned til stranden, frede. Han har gjort det uden erstatning af kærlighed til den smukke egn, hvor han har levet hele sit liv.

Ingstrup er den nordligste by i Jammerbugt Kommune. Den har eget mejeri, og området bærer i den østlige del præg af at være et lavbundsområde. Der har ligget en meget stor sø – Ingstrup Sø, som nu er udtørret. Ingstrup sø, der engang var to mil lang udtørrede i midten af 1900-tallet. Den blev indvundet til jordbrug efter megen lokal debat, både på Ingstrupsiden og i nabosognet Vrensted i nu Hjørring Kommune. Der har ligget mange andre søer på egnen omkring Ingstrup og Saltum, men i dag er der ikke andre tilbage end Nols Sø ved Saltum. I området mellem Ingstrup og Grønhøj var der i sin tid en stor sø, Kettrup Sø. På Geodætisk Instituts kort fra 1787 er den indtegnet. Den havde en størrelse på 80 ha. I årenes løb er den imidlertid blevet drænet, og i 1957 blev den fuldstændig tørlagt.

Grønhøj strand og klitområde
Munkens Klit
Området ”Johan fra Klitten”
Ingstrup sø

Ingstrup Forsamlingshus
Galleri Munken
Ingstrup Bogbrugs
Trivselsskolen
Ingstrup Efterskole
Kirkerne

Øge tilbuddet af fritidsfaciliteter igennem opførelse af Multihal
Oprettelse af Ungdomsklub
Videreudvikling af Ingstrup Bogby og Ingstrup Trivselsskole og Børnehave.
Byforskønnelse
Øge bosætningen igennem opførelse af nye byggegrunde og boliger
Udbygge stisystemer fra Grønhøj til Ingstrup og omkring Ingstrup
Øge trafiksikkerheden: Bla. ved det Nordre Hovedvejskryds i form af rundkørsel, tunnel eller fartreduktion.
Etablering af fortov til kirken.