TRYGHED I FORHOLD TIL VELFÆRD

God adgang til sundheds- og velfærdsydelser er vigtigt af hensyn til borgeres tryghed og sikkerhed. Det er særligt vigtigt, når vi i de kommende år har en større andel borgere, der er over 80 år.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Arbejde for at skabe gode vilkår for at
  læger og andet sundhedspersonale kan
  arbejde og bosætte sig i kommunen.

 • Analysere hvad vi kan gøre for at tiltrække
  fagprofessionelle til at løse fremtidens
  velfærd - særligt læger og andet sund-
  hedspersonale.

 • Søge undtagelse for 15 km regel om
  hjemmebesøg af læger, da geografi
  og tilgængelighed af læger betyder, at
  mange ældre borgere er afskåret fra
  denne service.

 • Følge med i nye velfærdsløsninger og
  teknologier og etablere gode rammer for
  kunne implementere ny velfærdsteknologi.

 • Digitalisere for at være forberedte på at
  kunne anvende flere digitale velfærdsløs-
  ninger for borgere og på arbejdspladser.