Bilag 2: Scoping af rammeområder

Overbliksskema med resultatet af scoping af kommuneplanens rammeområder.

Væsentlige ændringer i planen (miljømæssig scoping) for retningslinjer og arealudpegninger:

Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning


I første kolonne er ændringen af rammeområdets angivet mht. nyt/udvidet/reduceret/udtaget/ændrede bestemmelser. I de efterfølgende kolonner er det markeret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på miljøtemaerne.

  Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund
Boligområder                    
29.B3, nyt område i Nørhalne                    
15.B10, nyt område i Brovst                    
15.B10, område i Brovst udtages                    
28.B3, ændret afgrænsning af område i Biersted                    
28.BE2, blandet bolig/erhverv i Biersted udtages                    
27.B9, udvidelse af område i Aabybro                    
27.B6, udvidelse af område i Aabybro                    
27.B2 udvidelse af område i Aabybro                    
23.B2 udvidelse af område i Pandrup                    
22.B1, reduktion af område i Kås                    
24.B1, udvidelse af område i Saltum                    
24.B2, område i Saltum udtages                    
24.B3, område i Saltum reduceres                    
21.B3, område i Birkelse udtages                    
17.B1, område i Arentsminde udtages                    
Erhvervsområder                    
27.E9, nyt område i Aabybro                    
27.E7, udvidelse af område i Aabybro                    
24.E1, reduktion af område i Saltum                    
17.E2, område i Arentsminde reduceres                    
17.E1, område i Arentsminde udtages                    
Rekreative områder                    
08.R8, nyt område ved Hjortdal                    
20.R5, nyt område ved Gjøl                    
28.R2, reduktion af område ved Biersted                    
27.R10, reduktion af område ved Aabybro                    
15.R2, område ved Brovst udtages                    
24.R2, område ved Saltum (Nols Sø) udtages                    
19.R1, udvidelse af område ved Blokhus                    
19.R2 ændret anvendelse for område ved Blokhus                    

Nedenfor ses de angivne rammeområder på kort for lokalområder.

Områder ved Nørhalne (29.B3)

Områder ved Hjortdal (08.R8)

Områder ved Brovst (15.B10 og 15.R2)

Områder ved Arentsminde (17.B1, 17.E1 og 17.E2)

Områder ved Blokhus19.R1 og 19.R2

Områder ved Gjøl (20.R5)

Områder ved Birkelse (21.B3)

Områder ved Kås (22.B1)

Områder ved Pandrup (23.B2)

         -----

Områder ved Saltum (24.B1, 24.B2, 24.B3, 24.E1 og 24.R2)

Områder ved Aabybro (27.B2, 27.B6, 27.B9, 27.E7, 27.E og 27.R10)

Områder ved Biersted (28.B3, 28.BE2 og 28.R2)