MERE BYGGERI OG ANLÆG

Byggeaktiviteten stimuleres til gavn for beskæftigelse og omsætning i de mange udlejnings- og byggevirksomheder samt for bosætningen. I forbindelse hermed spiller Jammerbugt Kommunes egen bygningsmasse og anlægsaktivitet også en væsentlig rolle.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Informere om mulighederne for at udvikle,
  renovere og forny ferieboliger, sommer-
  huse, pensionater og hoteller med henblik
  på at støtte turisterhvervet i konkurrence
  og samarbejde med andre.

 • Afsøge muligheder for at etablere flere
  badehuse på Blokhus strand.

 • Undersøge muligheder for at få bygget
  flere sommerhuse i nærheden af Blokhus,
  ved at omlægge nuværende sommerhus-
  områder.

 • Fortælle ejere, udlejere og håndværkere
  om fordelene ved at energirenovere og
  forny eksisterende boliger.

 • Arbejde tværgående om at lette admini-
  strative barrierer for anlæg og byggeri,
  sagsbehandlingstider for byggesager mv.

 • Planlægge for at nuværende erhvervs- og
  landbrugsbygninger kan omdannes til
  andre formål; arbejds- og handelsfælles-
  skaber, flergenerationsboliger, kollektiver
  mv.

 • Modernisere og energirenovere kommu-
  nale bygninger.