UNGE FÅR JOBERFARING TIDLIGT

Det skal være nemt for arbejdspladser at etablere et ungejob, et praktikforløb, fritidsjob, en elevplads mv. Som ung skal du prøve forskellige typer jobs, hvor du både skal bruge hænder og hoved. På den måde skaber vi hele unge mennesker med selvværd og selvtillid, drømme og håb.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Udnytte de lokale særpræg, erhvervspo-
  tentialer og -styrker i den praksisnære
  undervisning i skolerne og blive dygtigere
  til at samarbejde helt lokalt mellem alle
  typer institutioner og arbejdspladser.

 • Tydeliggøre at alle voksne, der omgåes
  børn og unge, er rollemodeller, - en
  voksen kan gøre en vigtig forskel for det
  enkelte barn i forhold at skabe håb og
  drømme.

 • Uddanne børn og unge i naturen, ved
  vandet, på landet, i den lokale erhvervs-
  virksomhed og butik, så unge kommer tæt
  på de lokale erhverv, turisme, fødevarer og
  håndværk.

 • Gøre de unge bekendte med beskæftigel-
  sesmuligheder inden for Jammerbugtens
  særlige håndværk; eksempelvis mejeri,
  destilleri, slagter, bagere, bådebygger,
  landbrug, tømrer og smede mv.

 • Øge antallet af praktikforløb og virksom-
  hedsbesøg, så unges relation til lokale
  arbejdspladser styrkes.

 • Indgå flere partnerskabsaftaler med virk-
  somheder om elev- og praktikpladser og
  lokale ungeforløb.

 • Indgå samarbejde mellem private og
  offentlige arbejdspladser om at synliggøre
  lokale jobmuligheder og -karriere veje.